Pomysł kiełkował w naszych głowach długo, ale materialną postać przybrał w 2014 roku, kiedy jako mieszkanki założyliśmy Grupę Odkrywkową Osiedla „Przyjaźń” działającą w ramach Stowarzyszenia Przyjaźni PS i postanowiłyśmy wykorzystać metodę historii mówionej (oral history) do zachowania i upowszechniania przeszłości tego miejsca. Od tego czasu nagrywamy wywiady z byłymi i obecnymi mieszkańcami, pracownikami, sympatykami Osiedla, i próbujemy zapełnić w ten sposób białe plamy naszej lokalnej historii. Fizyczne ślady nietuzinkowej przeszłości Osiedla stopniowo znikają, choć jeszcze są pojedyncze studzienki z napisem „Leningrad” i kawałek muru, który „zniechęcał” radzieckich robotników do opuszczania terenu Osiedla. Nie oszukujmy się jednak – źródła materialne, choć świadczą o przeszłości, żyją dopiero przywołane w indywidualnym wspomnieniu, zinterpretowane i oswojone przez opowieść.

W maju 2015 roku nasz projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Powołałyśmy wtedy Zespól Archiwum Społecznego Osiedla „Przyjaźń” – grupę kilkunastu osób, które wspierały działania Archiwum, włączając się we wszystkie prace (prowadzenie wywiadów, transkrypcje, zbieranie zdjęć, opracowywanie archiwaliów, kwerendy).

Łączymy nastawienie badawcze (zakładamy, ze wywiady powinny stanowić rzeczywiste źródła historyczne o istotnej wartości poznawczej) i animacyjne. Nasze działanie tylko pozornie nastawione jest wyłącznie na przeszłość – chcemy, by historia Osiedla pobudziła ludzi do działań na rzecz jego przyszłości.

Wydawało się to trudne, ale szybko okazało się, ze wśród naszych sąsiadów potrzeba opowiadania o życiu na Osiedlu jest bardzo silna. Bo warszawiacy często niewiele o nim wiedza, mylą „Przyjaźń” z Jazdowem, pytają, czy mamy ogrzewanie i czy nie zimno nam w tych barakach. A przecież od samego początku istnienia Osiedla jego historia była nierozerwalnie związana z historia miasta. Dlatego jednym z celów projektu jest przywrócenie Osiedla „Przyjaźń” na mentalna mapę Warszawy.  


Dziękujemy też za wsparcie naszym pozostałym wolontariuszom: Karolinie Mruk, Asi Pawłowskiej, Kasi Kocel, Adamowi Jodzisowi, Hani Stępniak, Łukaszowi Wawrowi, Soni Mielnik, Patrycji Zwolińskiej, Paulinie Robotyckiej, Michałowi Stępniowi, Agacie Boguckiej, Oli Zimosze.